კვლევები


რუსუდან ლეშკაშელი და შორენა ჯადუგიშვილი, იანვარი 2017


იანვარი 2014








საპენსიო რეფორმა
რევაზ საყევარიშვილი, აგვისტო 2010




 

კვლევა/პუბლიკაცია

კვლევები პუბლიკაციები
COPYRIGHT © 2010 - 2021
CREATED BY
Neomedia