#218 დადგენილების ფინანსური მაჩვენებლები

ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის 218-ე დადგენილების* ფარგლებში სადაზღვევო კომპანიების ზარალიანობის მაჩვენებლების შესახებ.
საანგარიშო პერიოდი იანვარი - სექტემბერი 2013

* სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის, სახალხო არტისტების , სახალხო მხატვრებისა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატების, კომპაქტურ დასახლებებში მყოფ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა06.12.2013
Bookmark this post on del.icio.usDigg this post on digg.comSubmit to PropelleSubmit this post on reddit.comShare on FacebookBookmark this post on Google
<< back
COPYRIGHT © 2010 - 2023
CREATED BY
Neomedia