#218 დადგენილების ფინანსური მაჩვენებლები

ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის 218-ე დადგენილების* ფარგლებში სადაზღვევო კომპანიების მიერ დაფინანსებული სამედიცინო მომსახურების დანახარჯების სტრუქტურისა და ჰოსპიტალური მომსახურების სიხშირის შესახებ.
საანგარიშო პერიოდი სექტემბერი 2012 - სექტემბერი 2013

* სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის, სახალხო არტისტების , სახალხო მხატვრებისა და რუსთაველის პრემიის ლაურეატების, კომპაქტურ დასახლებებში მყოფ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა


06.01.2014
Bookmark this post on del.icio.usDigg this post on digg.comSubmit to PropelleSubmit this post on reddit.comShare on FacebookBookmark this post on Google
<< უკან დაბრუნება
COPYRIGHT © 2010 - 2024
CREATED BY
Neomedia