რადიო გადაცემა

თემა: ვინ და როგორ ისარგებლებს საყოველთაო ჯანდაცვის დიფერენცირებული პაკეტებით? აღდგა თუ არა სოციალური სამართლიანობა და რამდენად შეძლებს სადაზღვევო ინდუსტრია მომხმარებლის დაინტერესებას? გაძვირდება თუ გაიაფდება კერძო დაზღვევა. 
სტუმრები: ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი - ლაშა ნიკოლაძე და სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელი - დევი ხეჩინაშვილი.“ეკონომიქსი“რადიო იმედი, Radio Imedi 4.05.2017
სახელმწიფოს ჩარევა აგრარული სფეროს განვითარებაში
როგორც წესი, ევროპის თუ სხვა ქვეყნებში, თავდაპირველად როცა ეს პროდუქტები ვითარდებოდა, სახელმწიფო დიდწილად ერეოდა. თუმცა ამ სეგმენტის განვითარებასთან ერთად, მისი წილი მცირდებოდა. ანუ როცა ფერმერი მიეჩვეოდა  დაზღვევას, როცა  დაზღვევით მიღწეული სტაბილურობის გამო, დამატებითი ფინანსები უჩნდებოდა.

დაზღვევის პროფესიული სწავლების პრობლემა
[1] 2 3 4 5
COPYRIGHT © 2010 - 2024
CREATED BY
Neomedia