შეგექმნათ პრობლემა დაზღვევასთან დაკავშირებით ?

            თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ დაზღვევის მედიაცია,  სადაც:

 •   დაგეხმარებიან სადაზღვევო კომპანიასთან წარმოქმნილ პრობლემის მოგვარებაში

 •   დაგაკვალიანებენ დაზღვევასთან დაკავშირებულ  საკითხზე 


             მომსახურება უფასოა!

   

  COPYRIGHT © 2010 - 2022
  CREATED BY
  Neomedia