საიტის საარქივო მასალა

All About Insurance N5
გვიხარია, რომ კვლავინდებურად გვაქვს შესაძლებლობა ჩვენს მკითხველს დაზღვევაზე ვესაუბროთ.

ტრადიციულად ამ ნომერშიც, თქვენ გაეცნობით ქართული სადაზღვევო კომპანიების სიახლეებს, სადაზღვევო ბაზარზე ტენდენციებს.

All About Insurance მეოთხე ნომერი უკვე მეოთხედ ავკრიფეთ ყველა სტატია, დავამუშავეთ დიზაინი, გადავიკითხეთ სიზუსტითვის, დავაკაბადონეთ და გამოვეცით ჩვენს ინტერნეტ სივრცეში. ჟურნალიც თითქოს მზად არის, მაგრამ იმისთვის რომ ის საბოლოო  გამზადდეს, მას ერთი რამ აკლია - მკითხველის მიერ მისი „დაგემოვნება“.
თანხას იმ მომსახურებაში, რომელიც მისთვის არ გაუწევიათ და რატომ უძვირებს პაციენტს ოპერაციის ღირებულებას კლინიკის ფართო დერეფნები „თბილისელები“  06.04.2012
სტატიის ავტორი –
ნინო ხაჩიძე
საქართველო ყველაზე წამალთმოყვარე ქვეყანა?! ჩვენთან წამალზე ფასნამატი 102%-(!)შეადგენს

"
ექიმები საკომისიოს იღებენ პაციენტისთვის დანიშნული წამლიდან"
"
ჯანდაცვაზე გაწეული ეროვნული დანახარჯი შეადგენს ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-ზე მეტს. ამ სამედიცინო მომსახურების დანახარჯში 55% წამალზე მოდის"
გაზეთი "კვირის პალიტრა"  09.04.2012
აგრო-დაზღვევა საქართველოში  საერთაშორისო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ აგროდაზღვევის სექტორის წილი სადაზღვევო ბაზარზე უნდა იზრდებოდეს სოფლის მეურნეობის განვითარების მხრარდამხარ, რადგანაც დაზღვევის ეს ფორმა უზრუნველყოფს ფერმერის შემოსავლების სტაბილურობას და ზრდის ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობას.  საქართველოს ბაზარზე დღეს აგროდაზღვევის პაკეტი მხოლოდ ოთხ სადაზღვევო კომპანიას გამოაქვს, მაგრამ ინტერესი ამ სფეროსადმი ძალიან დიდია. 
COPYRIGHT © 2010 - 2023
CREATED BY
Neomedia