საიტის საარქივო მასალა

საქართველო ყველაზე წამალთმოყვარე ქვეყანა?! ჩვენთან წამალზე ფასნამატი 102%-(!)შეადგენს

"
ექიმები საკომისიოს იღებენ პაციენტისთვის დანიშნული წამლიდან"
"
ჯანდაცვაზე გაწეული ეროვნული დანახარჯი შეადგენს ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-ზე მეტს. ამ სამედიცინო მომსახურების დანახარჯში 55% წამალზე მოდის"
გაზეთი "კვირის პალიტრა"  09.04.2012
აგრო-დაზღვევა საქართველოში  საერთაშორისო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ აგროდაზღვევის სექტორის წილი სადაზღვევო ბაზარზე უნდა იზრდებოდეს სოფლის მეურნეობის განვითარების მხრარდამხარ, რადგანაც დაზღვევის ეს ფორმა უზრუნველყოფს ფერმერის შემოსავლების სტაბილურობას და ზრდის ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობას.  საქართველოს ბაზარზე დღეს აგროდაზღვევის პაკეტი მხოლოდ ოთხ სადაზღვევო კომპანიას გამოაქვს, მაგრამ ინტერესი ამ სფეროსადმი ძალიან დიდია. 
Recommendations for a Better Healthcare System
The number of insured people has increased significantly during the last four years. But the Georgian Insurance Association believes the state’s intervention is necessary in cases when individuals can’t manage to insure themselves. About 300,000 citizens of Georgia who are employed, aren’t insured. Employers should encourage employees to get insured. The Association believes that in the condition of a proper insurance system, about two thirds of the Georgian population could be insured during the next three years.

Georgian Palace Kobuleti is Involved in Motor Campaign
Additional 5* Hotel is involved in the Motor Campaign “Have a Holiday When You Need It” of Insurance Company ALDAGI BCI.  From now on any customer who insures a car during the campaign will have a chance to have a holiday in 5* Hotels located in Batumi as well as in Georgian Palace Hotel located in Kobuleti.  The above mentioned campaign will last till the end of October. In case of interest you can call to ALDAGI BCI’s call center at (832) 2 444 999 and receive a comprehensive information on the mentioned product or call the Insurance Agent for on-site visit.
ALDAGI BCI’s Insurance Product Medic Card in Regions
From now on the innovative insurance product Medic Card can be purchased in Kutaisi and Batumi. For the first time in Georgia ALDAGI BCI has developed a product, that can be acquired 5 minutes before receiving a medical service. The mentioned product has no age limitation. Customers are able to purchase the Health Insurance product at the price of GEL 99 and from the moment of payment the Insured can receive GEL 50 valued medical service with 100% coverage. During the whole year the Policy holder will have 50% coverage on impatient services and 100% coverage on urgent outpatient services.
COPYRIGHT © 2010 - 2024
CREATED BY
Neomedia