საიტის საარქივო მასალა

ესპანეთი - დაზღვევა ბიუროკრატიისგან?
ჯერ კიდევ ათი წლის წინ ესპანეთის სადაზღვევო სისტემა ევროკავშირის ბევრი ქვეყნისთვის სამაგლითოდ გამოდგებოდა. სამედიცინო ცენტრები ქვეყანაში უახლესი აპარატურით აღჭურვეს, ექიმები მკურნალობის სხვადასხვა საშუალებებს სთავაზობდნენ ავადმყოფებს, დამატებითად ფულის გადახდა ამ ყველაფერში საჭირო სულაც არ იყო.
Construction of 6 Hospitals in Adjara Has Already Been Started

6 new, modern hospitals will be built in Adjara by the end of 2011. International Insurance Company Imedi L has already began construction of 60 persons hospital in Kobuleti, from 20 to 30 persons hospital in Chakvi, Keda, Shuakhevi and khulo, 90 persons hospital in Batumi, which will be exploited in 2011.

CASCO Saving for Family

The International Insurance Company ”IRAO”  has offered a new product in the sphere of vehicle insurance to its consumer –”CASCO Saving for Family” – insurance of a vehicle of 2 members of a family at the expense of one.

Irao's New Hospitals

International Insurance Company “IRAO” – the member of Vienna Insurance Group, starts the fulfillment of the undertaken obligations in the framework of the Governmental Program in 6 Georgian regions.

Presentation of Insurance Guide
COPYRIGHT © 2010 - 2022
CREATED BY
Neomedia