საიტის საარქივო მასალა

#165 დადგენილების ფინანსური მაჩვენებლები ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის 165-ე დადგენილების ფარგლებში დანახარჯების სტრუქტურისა და ჰოსპიტალიზაციის სიხშირის შესახებ
საანგარიშო პერიოდი სექტემბერი 2012 - სექტემბერი 2013
#218 დადგენილების ფინანსური მაჩვენებლები ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის 218-ე დადგენილების ფარგლებში სადაზღვევო კომპანიების ზარალიანობის მაჩვენებლების შესახებ.
საანგარიშო პერიოდი იანვარი - სექტემბერი 2013
#165 დადგენილების ფინანსური მაჩვენებლები ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის 165-ე დადგენილების ფარგლებში სადაზღვევო კომპანიების ზარალიანობის მაჩვენებლების შესახებ.
საანგარიშო პერიოდი სექტემბერი 2012 - სექტემბერი 2013
დევი ხეჩინაშვილი: „საყოველთაო ჯანდაცვის“ მესამე ეტაპის შესახებ სადაზღვევო კომპანიები განმარტებებს ითხოვენ
რადიოკომერსანტი,“ 04.11.2013

#165 დადგენილების ფინანსური მაჩვენებლები ინფორმაცია სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამის (2012 წლის 7 მაისის 165-ე დადგენილება)  ზარალიანობისა და სხვა მაჩვენებლების შესახებ.
საანგარიშო პერიოდი სექტემბერი 2012 - ივნისი 2013

არქივი

COPYRIGHT © 2010 - 2022
CREATED BY
Neomedia