საიტის საარქივო მასალა

ტრეინინგი რისკ-მენეჯმენტსა და დაზღვევაში დაზღვევის, პროფესიული განათლებისა და კონსულტირების ცენტრი– IPECC გაცნობებთ, რომ 2014 წლის მარტიდან იწყებს ტრეინინგებს რისკ-მენეჯმენტსა და დაზღვევაში.
რეზიუმეების (CV) მიღების ბოლო ვადა – 2014 წლის 1 მარტი.
#218 დადგენილების ფინანსური მაჩვენებლები ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის 218-ე დადგენილების ფარგლებში დანახარჯების სტრუქტურისა და ჰოსპიტალიზაციის სიხშირის შესახებ
საანგარიშო პერიოდი იანვარი - სექტემბერი 2013
#165 დადგენილების ფინანსური მაჩვენებლები ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის 165-ე დადგენილების ფარგლებში დანახარჯების სტრუქტურისა და ჰოსპიტალიზაციის სიხშირის შესახებ
საანგარიშო პერიოდი სექტემბერი 2012 - სექტემბერი 2013
#218 დადგენილების ფინანსური მაჩვენებლები ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის 218-ე დადგენილების ფარგლებში სადაზღვევო კომპანიების ზარალიანობის მაჩვენებლების შესახებ.
საანგარიშო პერიოდი იანვარი - სექტემბერი 2013
#165 დადგენილების ფინანსური მაჩვენებლები ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის 165-ე დადგენილების ფარგლებში სადაზღვევო კომპანიების ზარალიანობის მაჩვენებლების შესახებ.
საანგარიშო პერიოდი სექტემბერი 2012 - სექტემბერი 2013

არქივი

COPYRIGHT © 2010 - 2024
CREATED BY
Neomedia