საიტის საარქივო მასალა

ალდაგი ბისიაი სოფლის მეურნეობის კულტურებს აზღვევს სადაზღვევო კომპანია ალდაგი ბისიაი აგროდაზღვევის სფეროში ახალი მიმართულებების ათვისებას იწყებს.  2011 წლის 1 კვარტალში ალდაგი ბისიაი მოსახლეობას სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა კულტურების დაზღვევის ისეთ პროდუქტებს შესთავაზებს, როგორიცაა შინაური ცხოველების, სათბურების, სიმინიდის და სხვა კულტურების დაზღვევა. 
პირველ პაციენტებს საავადმყოფოები 2011 წელს მიიღებენ ოთხი წლის განმავლობაში ”ჯიპიაი ჰოლდინგის” მიერ პროგრამიდან მიღებული შემოსავლიდან (77 117 654 ლ) მოგებამ შეადგინა 5 545 033 ლ. შესაბამისად, მოგების მარჟამ - 7%.
გიორგი კვირიკაძე, ”ჯიპიაი ჰოლდინგის” გენერალური დირექტორი: ”მიღებული მოგება მთლიანად მოხმარდება 10 საავადმყოფოს მშენებლობის პროექტს, თუმცა ცხადია ეს თახა არ არის საკმარისი და დამატებით უნდა მოვიზიდოთ მინიმუმ 20მლნ ლარი.
დაზღვეულების 73% კმაყოფილია ”ველფეარ ფაუნდეიშენის” მიერ 2008 წელს ჩატარებული კვლევით დაზღვეულების 73% კმაყოფილია პროგრამით და სადაზღვევო კომპანიების მიერ გაწეული მომსახურებით. ამავე კვლევის თანახმად, ჩვენი კომპანიის მომსახურებით ბენეფიციართა ზოგადი კმაყოფილება 70%-ია. კვლევაში ირკვევა, რომ დაზღვეულების უმეტეს ნაწილს აქვს ინფორმაცია დაზღვევის შესახებ - გამოკითხულთა 84% ადასტურებს, რომ სადაზღვევო კომპანიებისგან მათ მიიღეს განმარტება დაზღვევის შესახებ.
სადაზღვევო გზამკვლევი 236 ადამიანს დაეხმარა
რა კითხვებით მიმართავენ სადაზღვეო გზამკვლევს  ყველაზე ხშირად?
როგორც ‘“სადაზღვევო გზამკვლევში“ შესული ზარებიდან ირკვევა, საქართველოს მოსახლეობას ყველაზე მეტად ჯანმრთელობის კორპორატიული დაზღვევის პირობები აინტერესებს. ცხელ ხაზზე (555-155) ასევე ხშირად რეკავენ იმის გასარკვევად, ხდება თუ არა საქართველოში 60 წელს გადაცილებული ადამიანების დაზღვევა..

სოციალური მომსახურების სააგენტო მასწავლებლებსაც დააზღვევს
2011 წლის იანვრიდან ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლებენ: საჯარო სკოლების მასწავლებლები; ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალი;საქართველოს პროფესიული სწავლების ცენტრების მასწავლებლები;საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი იმ საჯარო სკოლის აღმზრდელები, სადაც ხორციელდება პანსიონური...

არქივი

COPYRIGHT © 2010 - 2022
CREATED BY
Neomedia