საიტის საარქივო მასალა

დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა სადაზღვევო კომპანიების პირველ პირებს სალიცენზიო მოწმობის ფორმები გადასცა საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო  ზედამხედველობოს სამსახურის უფროსმა – იოსებ გოგოლაშვილმა , სადაზღვევო კომპანიების პირველ პირებს  სიცოცხლის და არა  სიცოცხლის დაზღვევის სალიცენზიო მოწმობის ფორმები გადასცა.
დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურმა ახალი სალიცენზიო მოწმობის ფორმები დაამტკიცა
საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო  ზედამხედველობოს სამსახურის უფროსმა იოსებ გოგოლაშვილმა სადაზღვევო კომპანიების პირველ პირებს სიცოცხლის და არა  სიცოცხლის დაზღვევის სალიცენზიო მოწმობის ფორმები გადასცა.

აგროდაზღვევის რისკების მართვისთვის ახალი სააგენტო იქნება  USAID-ის დაფინანსებით საქართველოში ახალი პროექტი, „მმართველობა განვითარებისთვის" (G4G) დაიწყო, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება აგროდაზღვევაა.
G4G-ის პროექტის ფინანსებთან ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის მრჩეველის ილია გოგიჩაიშვილის განცხადებით, შექმნილია სამუშაო ჯგუფი მოსავლის დაზღვევის კონცეფციის შემუშავებასთან დაკავშირებით, სადაც შედიან პარლამენტის აგრარული კომისია, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო, საქართველოს სადაზღვევო ასოციაცია, კერძო სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლები, G4G-ის წარმომადგენლები და სხვა ექსპერტები.

  

სადაზღვევო სექტორი სამწლიანი წაგების შემდეგ მოგებაზე გავიდა დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური 2014 წლის სადაზღვევო კომპანიების ფინანსურ მაჩვენებლებს აქვეყნებს. გასული წლებისგან განსხვავებით, სადაზღვევო კომპანიებმა 2014 წელი მოგებით დაასრულეს.
ირაო - 11 წელი ადგილობრივ სადაზღვევო ბაზარზე დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია „ირაო“ - საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე 11 წლის წინ გამოჩნდა და დღეს ერთ-ერთ წამყვან პოზიციაზეა. ამ ხნის განმავლობაში კომპანიამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოს სადაზღვევო ინდუსტრიის განვითარებაში.
”ირაოს” მუშაობის ძირითადი პრინციპი მომხმარებელთა მოთხოვნების მაქსიმალურად დაკმაყოფილებაა. სწორედ საქმისადმი ასეთმა მიდგომამ განაპირობა დროის მოკლე პერიოდში ”ირაოს” დიდი წარმატება.

არქივი

COPYRIGHT © 2010 - 2024
CREATED BY
Neomedia